De lokale heffingen 2017

Reclamebelasting

Bij de instelling van het ondernemersfonds is afgesproken dat dit fonds wordt gevoed door een van de ondernemers te heffen reclamebelasting. Deze reclamebelasting wordt alleen geheven in de dorpscentra van Bemmel, Huissen en Gendt. Na aftrek van de perceptiekosten die de gemeente maakt wordt de netto-opbrengst beschikbaar gesteld aan het ondernemersfonds.

Overzicht kostendekking Reclamebelasting

Taakveld

Begroting 2017

LASTEN

Bijdrage ondernemersfonds

3.4 Economische promotie

59.570

Perceptiekosten

0,64 Belastingen overig

1.930

Subtotaal Lasten

61.500

BATEN

Opbrengst reclamebelasting

3.4 Economische promotie

-61.500

Subtotaal Baten

-61.500

SALDO(- is voordelig, + nadelig)

0

Dekkingspercentage

100%