De lokale heffingen 2017

Wet Woz

Per 1 januari 2017 wordt het gehele woz-bestand gewaardeerd naar de waardepeildatum 1 januari 2016. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verkoopcijfers van woningen in de gemeente Lingewaard in de periode januari 2015 t/m september 2016. Op dit moment is nog niet bekend wat de waardeontwikkeling is in de gemeente Lingewaard. In het laatste kwartaal van 2016 zal hierover meer duidelijkheid bestaan.