De tarieven

Toelichting

Lokale lastendruk.

Onderstaand is een voorbeeldberekening gemaakt van de hoogte van de belastingaanslag 2017 met 2016 als vergelijking. De bedragen zijn indicatief. Een eigenaar/gebruiker, met een waarde van de woning van € 227.000, ontvangt een belastingaanslag van:

Soort belasting

Eigenaar / gebruiker

Huurder / gebruiker

2017

2016

2017

2016

OZB-eigenaar

€ 443,60

€ 439,90

€ 0,00

€ 0,00

Afvalstoffenheffing: vast bedrag

€ 129,50

€ 129,50

€ 129,50

€ 129,50

Afvalstoffenheffing: 21 ledigingen / 180 liter container

€ 44,00

€ 44,00

€ 44,00

€ 44,00

Rioolheffing

€ 233,40

€ 233,40

€ 233,40

€ 233,40

Totaal belastingdruk in Lingewaard

€ 850,50

€ 846,80

€ 406,90

€ 406,90

Stijging van de lastendruk

0,4%

0,0%