De lokale heffingen 2017

OZB

De onroerendezaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. De ozb wordt geheven van:
- de eigenaren van woningen;
- de eigenaren van niet-woningen;
- de gebruikers van niet-woningen.

De basis van de heffing is de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Dit is de economische waarde van het object. Deze waarde wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het jaar 2017 wordt een nieuwe waarde bepaald naar de toestand op de peildatum 1 januari 2016.

Tariefaanpassingen 2017

Het verschuldigde bedrag voor de ozb wordt berekend op basis van een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Voor het nieuw vast te stellen tariefpercentage wordt rekening gehouden met de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2017. Daarbij is besloten om de tarieven voor het jaar 2017 met alleen het prijsindexcijfer van 0,8% te verhogen. De procentuele tariefsverhoging geldt zowel voor woningen als voor niet-woningen.

Op basis van dit gegeven gelden de navolgende tarieven voor 2017:

woningen:
eigenarenheffing   van 0,1938% naar 0,1954%

niet-woningen:
eigenarenheffing   van 0,3046% naar 0,3070%
gebruikersheffing   van 0,2435% naar 0,2454%